STENOSELSKABET

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

Forside Udskriv Kontakt JMHS

MØDER
Årets møder
Tidligere møder


LINKS
Konferencer
Selskaber
Museer
Websites


ARKIV
Tidligere foredrag
Billeder/Fotos
Sygehus historie
Publikationer


BESTYRELSE
Medlemmer
ÆresmedlemmerEnglish
Deutsch 


 
MØDER - Årets møder


Dot.jpg (287 bytes) Forår 2017

Dot.jpg (287 bytes) Efterår 2017

Forårsprogrammet kan downloades som pdf fil ved at trykke her.

Efterårsprogrammet kan downloades som pdf fil ved at trykke her.


Møder i Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland afholdes på Steno Museet såfremt ikke andet er angivet.


FORÅRSPROGRAM

Dot.jpg (287 bytes) Onsdag 8. februar 2017, kl. 19.00
Foredrag ved gæsteforsker ved Medicinsk Museion, PhD Jesper Vaczy Kragh:


Sct. Hans 1816-2016.
Om hospitalet og jubilæumsbogen
Sct. Hans Hospital

-o0o-


Dot.jpg (287 bytes) Onsdag 15. marts 2017,  kl. 19.00
Foredrag ved Prof. emer., Dr.med. Markil Gregersen:


Retsmedicin i Jylland igennem 100 år  

-o0o-

Dot.jpg (287 bytes) Onsdag 3. maj 2017, kl. 19.00
Generalforsamling


og

Foredrag ved historiker og tandlæge Poul Ulrich Jensen:


Lægevæsenet på De vestindiske Øer i 1800-tallet

og om tilblivelsen af bogen


"Under solgudens strenge scepter”Bogen forventes at udkomme omkring 15. marts 2017.

EFTERÅRSPROGRAM


Dot.jpg (287 bytes) Lørdag den 16. september 2017
Udflugt til Sygeplejehistorisk Museum i Kolding og til det tidligere tuberkulosesanatorium, nu Hotel Koldingfjord

Kl. 10.30 Vi mødes på Sygeplejehistorisk Museum, Fjordvej 152, Strandhuse, 6000 Kolding. Tlf. 76327676 (åbningstid kl.11-16), Kolding.
Kl. 10.30 – 11.00 medbragt kaffe/the rundstykker i museets café.
Kl. 11.00- 12.00  rundvisning på museet
Kl. 13.00 frokost på Hotel Koldingfjord. Minimum 20 pers. 200 kr. pr. person.
Kl. 14.00 Livet som tuberkuloselæge i Juelsminde Kysthospital ved fhv. overlæge dr. med. Ole Helmig
Sygeplejerske og fhv. forstander på Spangsbjerg Tuberkulosehospital Aja Høj-Nielsen om sin tid på hospitalet.
Kl. 15.00 arrangementet slutter. På egen hånd kan man besøge Trapholt (lukker kl. 16.00)

Tilmelding til arrangementet senest fredag den 8. sep. 2017 kl. 12.00 til Hanne Teglhus: hanneteglhus@gmail.com eller på tlf. 4059 4623 eller til Anne Thomassen: bennolyk@gmail.com tlf. 8693 1866
Dansk Sygeplejehistorisk Museum


-o0o-


Dot.jpg (287 bytes) Onsdag den 8. november 2017

Foredrag ved:
Overlæge Eskild W. Henneberg, Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro:


Karkirurgi – historie og udvikling – især i Danmark
-o0o-


Dot.jpg (287 bytes) Onsdag den 6. december 2017

Julemøde med ost og rødvin

Foredrag ved:
Overlæge, lektor, ph.d., PKL Mogens Pfeiffer Jensen, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital:”Gigt før og nu”

Maleren Renoir med fingerled deformeret af rheumatoid arthritis
Gigtfingre med deformitet. Røntgenfund

Velkommen til Jydsk Medicinhistorisk Selskab

KOMMENDE MØDE

 

AKTUELTHusk at sende manuskripter til udgivelse i næste udgave af:
 

 


Copyright © MHSFJ 2012-2018